woensdag 26 mei 2010

Het q-koorts beleidVandaag hebben we geprobeerd om onze schapen te laten vaccineren tegen
q-koorts.
Maar het maken van een afspraak met de veearts om dit te laten doen lukte niet....
De schapen en geiten van hobbyboeren, komen niet in aanmerking voor deze enting.
Minister Gerda Verburg heeft dat, in al haar wijsheid, besloten.

We begrijpen er niets meer van. De boer die hierachter zijn weiland heeft, is geitenhouder en zijn bedrijf is besmet en geruimd.
Sedert enkele jaren rijdt hij de mest uit van de geiten en dat zijn tonnen stront. En in die poep zit de bacterie. De kans is dan ook niet denkbeeldig dat ook onze dieren besmet zijn met de bacterie. Het zou een aantal sterfgevallen van onze lammeren kunnen verklaren. De dierenarts durft daar geen harde conclusie aan te verbinden, maar denkt er wel het zijne van. De kosten van dode lammeren zijn voor ons, het is een derving van inkomsten.

De q-koorts ellende kan alleen maar effectief bestreden worden als dieren geënt zijn.
Eind vorig jaar mochten vele hobbyboeren in het zuiden des lands hun dieren wel enten. Blijkbaar is het potje met geld nu leeg....

We konden ons melden bij de gezondheidsdienst voor dieren om op een lijst te worden geplaatst. Het zou dan bekeken worden en als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, komen onze dieren aan het einde van dit jaar wellicht voor enting in aanmerking.
Ze dan enten houdt ook een risico in. Ze kunnen een spontane abortus krijgen.

Die enting wilden we overigens graag zelf betalen. Om de kosten gaat het dus niet.
Het gaat ons wel om het welzijn van de schapen en de terugdringing van de bacterie.
En de gezondheid van van mens en dier.

Minister Verburg heeft nu gezegd dat ze een aantal geitenhouders die hun dieren nog niet hebben geënt tegen de q-koorts gaat beboeten. Er volgen sancties. Volgens de minister heeft het entingsbeleid namelijk pas zin als de hele sector de dieren laat vaccineren.

In mijn ogen word er een vreemd en tweeslachtig beleid gevoerd.
Op kinderboerderijen en zorgboerderijen wordt wel gevaccineerd. Dit is om de mens te beschermen tegen deze ziekte. Overigens een terechte maatregel. Maar als je zoals ons, achter een besmet bedrijf woont en zelf schapenhouder bent, dan gelden er andere regels.

2 opmerkingen: